AVÍS LEGAL- TALLERS DE MÚSICA

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’empresa li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les següents dades en aquest avís legal:


El titular d’aquest lloc web és:
Nom de l’empresa: Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L.
NIF B67030999
Adreça postal Carrer Montserrat, 2, 08960, Sant Just Desvern

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE),
l’empresa li informa que és titular del lloc web. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, informa de les
següents dades en aquest avís legal:
El titular d’aquest lloc web és:
Nom de l’empresa: Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L.
NIF B67030999
Adreça postal Carrer Montserrat, 2, 08960, Sant Just Desvern
Nombre d’inscripció Número de inscripción

La pàgina web proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (d’ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L.o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pugui tenir accés.

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que anés necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita.

Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los para:

i. incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic

 

ii. difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans

 

iii. provocar danys en els sistemes físics i lògics de Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

 

Avís legal- Tallers de Música Oleguer Masjuan, SLU

iv. intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar manipular els seus missatges. Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. o serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

 

Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.).


Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L.


Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el les pàgines de Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L.

Avís legal- Tallers de Música Oleguer Masjuan, SLU

 

Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.


En el cas que a la pàgina web es disposessin enllaços o hipervínculos feia altres llocs d’Internet, Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervínculos o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


DRET D’EXCLUSIÓ


Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicionis Generals d’Ús.


Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Avís legal- Tallers de Música Oleguer Masjuan, SLU

 


Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. podrà modificar a qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.
La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

 


La relació entre Tallers De Música Oleguer Masjuan, S.L. i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol
controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat anteriorment indicada.

Política de cookies

Tens algun dubte?